سیستم های راهگاهی

واکنش پذیری شیمیایی و فیزیکی فلز مذاب با محیط اطراف و قالب ، کاهش سیالیت آن در اثر تبادل حرارتی با سطوح قالب و شستن جداره قالب به هنگام جریان آن در قالب، همگی بر این واقعیت مهم و اساسی تأکید دارند که دستیابی به یک قطعه ریختگی سالم ، مستلزم کنترل و هدایت مناسب جریان مذاب در قالب تا تکمیل شدن انجماد آن می باشد . از این رو ، چگونگی ورود مذاب به محفظه قالب و جریان آن در مجراهای که به محفظه قالب منتهی می شوند ، در ریخته گری ، از اهمیت زیادی بر خوردار هستند . به طور کلی مجموعه راههایی که مذاب برای ورود به محفظه قالب ، از آنها عبور می کند به سیستم راهگاهی موسومند.

شرکت تولیدی چینندگان تولید کننده انواع سیستم های راهگاهی با پیشرفته ترین تجهیزات و تکنیک های تولیدی در ایران می باشد.این شرکت با بکارگیری مواد اولیه مرغوب,پرسنل مجرب و متخصص و همچنین پیشرفته ترین تجهیزات و تکنیک های تولیدی,تنها شرکت نسوز در ایران می باشدکه با دارا بودن سه روش تولید پرس, اکستروژن و ریخته گری,توانایی تولید انواع قطعات پیشرفته از جنس سیلیکون کاریاید,آلومینا بالا,کوردیرایت,مولایت و زیر کنی رادارا می باشد.