ویژگی ها

تخلخل کم
دانسیته بالا
مقاومت به خزش خوب
مقاومت در برابر سایش
مقاومت در برابر پوسته شدن
مقاومت عالی در برابر نفوذ گاز CO
مقاومت عالی در برابر خوردگی قلیایی ها
مقاوم در برابر نفوذ سرباره به ویژه آلومینیوم
انبساط در باز پخت
پایداری ابعادی عالی

کاربرد

آجرهای کنکگره ای کوره  قوس
لایه کاری پاتیل با تعداد دفعات ذوب ریزی بالا
لایه کاری تاندیش
آجرهای آنکر خاص
کف کوره های عملیات حرارتی نورد فولاد
رینگ های انتهایی خروجی کوره سیمان
کوره ذوب آلومینیوم
کف و دیواره کروسیبل آلومینیوم

آجرهای نسوز پیشرفته

آجر باند فسفاتهآجر باند فسفاته با 85 درصد آلومینآجر نسوزآجر نسوز پیشرفتهآجرهای نسوز پیشرفته