ویژگی ها

مقاومت بالا در برابر پوسته شدن
مقاومت بالا در برابر شوک های حرارتی
دیرگدازی تحت بار تا  1435 سانتی گراد
استحکام فشاری بالا
مقاوم در برابر خوردگی و نفوذ فلزات رنگی

کاربرد

لایه کاری ولایه ایمنی پاتیل،
چکرهای و دیواره های
سقف کوره های قوس الکتریکی
لایه ایمنی تاندیش
کلساینر و سیلکون های کوره سلیمان

آجرهای نسوز پیشرفته

آجر با ۵۰ درصد آلومینآجر نسوزآجر نسوز پیشرفتهآجر های نسوز پیشرفته