ویژگی ها

تخلخل متوسط
مقاومت به خزش بالا
استحکام بالا در دمای بالا
مقاومت در برابر شوک های حرارتی مناسب
مقاوم در برابر سرباره
پایداری ابعادی مناسب

کاربرد

لایه ایمنی کوره  قوس الکتریکی
سقف کوره  قوس الکتریکی
آجرهای کنکگره ای کوره  قوس
لایه کاری و ایمنی تاندیش
قطعات ویژه ریخته گری مداوم
دیواره و سقف کوره های عملیاتی حرارتی فولادی
آجرهای آنکر
منطقه ایمنی کوره سیمان
کلسیناسیون کوره سیمان
سقف کلین هود سیمان
داکت ثالثیه سیمان

آجرهای نسوز پیشرفته

آجر با ۸۰ درصد آلومینآجر نسوزآجر نسوز پیشرفتهآجرهای نسوز پیشرفته